Tværgående spændende debat om bæredygtighed

foto (12)

Sammen med et oplagt publikum udviklede der sig en spændende paneldebat, der gik på tværs af de fire fagligheder som panelet var repræsenteret af.

De fire paneldeltagere indledte dialogen med hver deres præsentation af hvordan de arbejder med bæredygtighed i deres hverdag. Karl Erik Slynge fra Trigon indledte med at præsentere deres domicil i Frederikshavn, som kan indfri regeringens 2050 krav. Karl Erik oplever hvordan domicilet vækker stor interesse i branchen og flere af deres bygherrer bliver inspireret og får indarbejdet lignende løsninger. Mette Nymann fra LOOP Architects fulgte efter med at præsentere hvordan de praktiserer integreret design proces, for at kunne frembringe de mest bæredygtige løsninger. Mette fortalte endvidere om en netop vundet konkurrence, Urban Mountain – Nordic Built Norge, som indeholdt mange udfordrende bæredygtige elementer. Herefter kunne Hjørrings Borgmester Arne Boelt fortælle om hvordan man i Hjørring har sat skub i udviklingen ved at sætte handling bag ordene og stille øgede krav til energieffektivisering af kommunens udbudte projekter. Tine Steen Larsen fra UCN act2learn TEKNOLOGI afrundede præsentationerne med en præsentation af de områder hvor hun ser udfordringerne vi står overfor.

Den faglige bredde på panelet skabte grobund for en god dialog. Dialogen var i særdeleshed præget af de erfaringer, branchen har gjort sig på energiområdet, og de udfordringer, og ikke mindst muligheder, vi står overfor i fremtiden, når yderligere elementer af bæredygtige tiltag implementeres i byggeriet.