KOMMENDE ARRANGEMENT – Den Bæredygtige vilje

illustration

Tirsdag d. 9. juni 2015 afholder SUSTAINOVATION i samarbejde med Lund og Staun A/S en politisk paneldebat med fokus på den bæredygtige vilje. Hør bl.a. panelets visioner for det bæredygtige byggeri, status i dag og gode eksempler på ”den gode vilje”.

Panelet består af

  • Lene Espersen, Direktør i Danske Ark (accepteret)
  • Arne Boelt, borgmester i Hjørring (accepteret)
  • Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg (accepteret)
  • Niels Sloth, kontorchef i Reg. Nordjylland (accepteret)
  • Henrik Staun, ejer af Lund og Staun A/S, som byggede det første DGNB-certificerede sundhedshus (accepteret)

Ordstyrer: Trine Saaby, Moth & Partners International

Sponsor for mødet: Lund og Staun A/S

Program og tilmelding følger her på siden i løbet af foråret samt via mail til alle medlemmer.

Affald som ressource

Concept of recycle.Recycle symbol made of used plastic bottlesSammen med Sustainovation er Troldtekt A/S og Aalborg Portland A/S vært ved det kommende netværksseminar.  Seminaret sætter fokus på håndtering af affald som en ressource i byggeriet og bliver afholdt den 12.november 2014 kl. 13.00 – 16.30 hos Aalborg Portland på Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg.

 

PROGRAM

13.00-13.45     RUNDVISNING PÅ AALBORG PORTLAND

Stig om bord på turbusserne, kom med ind på fabrikken og se genanvendelsesanlægget i produktionen. Ved ankomst, henvend dig i receptionen og du bliver henvist til busserne.

 

13.45-14.00     REGISTRERING

Seminaret afholdes i lokale D8. Henvend dig i receptionen for registrering.

 

14-00-14.45     AALBORG PORTLAND OG TROLDTEKT – SYNERGI I BÆREDYGTIG AFFALDSHÅNDTERING

Peer Leth fra Troldtekt A/S og Poul Arne Kloster fra Aalborg Portland A/S vil fortælle om deres individuelle bæredygtige materialestrategi og samarbejdet omkring fælles affaldsstrategi.

 

14.45-15.15     RECYCLING, UPCYCLING OG DOWNCYCLING

Tina Sig Olesen fra Cradle People, som gennem flere år har arbejdet med principperne for affald som en ressource, vil indføre os i de tre begreber og deres forskelligheder i praksis.

 

15.15-15.30     PAUSE

Kaffe og netværk

 

15.30-16.00     UDFORDRINGER MED GENANVENDELSE AF AFFALD

Ole Morten Pedersen fra Dakofa vil præsentere de udfordringer han ser i forhold til genanvendelse af affald, herunder EU-kommisionens nye genanvendelsesmål .

 

16.00-16.30     CIRKULÆR ØKONOMI I ARKITEKTENS ARBEJDE

Lasse Lind fra 3Xn er arkitekt og medforfatter på bogen ”cradle to cradle i det byggede miljø”. Han vil fortælle om sit arbejde med materialer i arkitekturen hos 3Xn.

 

Tilmelding kan ske via  http://bit.ly/1neat9M . – senest d. 5. november 2014. Alle er velkomne og deltagelse er gratis. Tilmelding efter ”først til mølle” princippet, da der er begrænset mulighed for deltagelse (max. 80 pers.)

Ved tilmelding tilmeldes du automatisk erhvervsnetværket SUSTAINOVATION, så vi fremover kan holde dig orienteret om vores arrangementer. Medlemsskabet er gratis. Ønsker du ikke at være medlem kan dette meddeles til dmm@ucnact2learn.dk

Fremtidens Bæredygtige Boliger

Sammen med Sustainovation er Krone Vinduer vært ved det kommende seminar d. 19.6.2014

I forbindelse med lanceringen af DGNB for boliger sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige boliger og det forestående bygningsreglement BR 2015 – 2020.

Arrangementet bliver afholdt den 19. juni 2014 kl. 14.00 – 17.00 hos Krone Vinduer på Aalborgvej 570 i Harken, 9760 Vrå.

Tilmelding senest d. 16.6.2014 på:

https://docs.google.com/forms/d/1qBIiIvWZCkXj4maVVlNqh_sFEGE3eykQxLlYafviMRg/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

 

 PROGRAM

Kl. 14.00 Registrering og rundvisning på Krone Vinduer

Kl. 14.30 Krone Vinduer og bæredygtighed ved Carsten Lanzky Jensen, produktionschef og ingeniør ved Krone Vinduer

Krone Vinduer har i de seneste år været ‘first mover’ på vinduesmarkedet inden for energioptimale produkter og rådgivning. Virksomhedens fokus på bæredygtighed har igennem de sidste 4 år været drivkraften for at tænke ECO-modellen ind over alle nye produkter og ydelser. Krone Vinduer vil dermed også være ‘first mover’ indenfor varedeklarationer og C2C på det danske marked for vinduer og døre. Direktør Kaj Bundgaard vil vise jer rundt i en verden af bæredygtige produkter i fantastiske byggerier, mens ingeniør og produktionschef Carsten Lanzky Jensen vil rette fokus ind på de store muligheder og udfordringer, der er inden for salg og udvikling af vinduer og døre idag.

Kl. 14.45 Fremtidens almene boliger ved Jakob Bøjen, udviklingskonsulent ved Lejerbo

Lejerbo har høje ambitioner indenfor fremtidens bæredygtige almene boliger. Deres koncept er, at hvad enten det drejer sig om nybyggeri eller en totalrenovering, kræver fremtidens almene boliger at miljømæssige, sociale og økonomiske tiltag tænkes som en balanceret helhed. Jakob Bøjen vil indføre os i hvorfor og hvordan Lejerbo arbejder med bæredygtighed og DGNB samt de udfordringer og muligheder der findes ved anvendelse af DGNB i fremtidens sociale boligsektor.

Kl. 15.45 Pause og networking

Kl. 16.00 Lejerbos bæredygtighedskoncept ved Anders Lendager, arkitekt og indehaver af Lendager Arkitekter

Sammen med Lejerbo og Cowi har Lendager Arkitekter udarbejdet Lejerbos bæredygtighedskoncept. Bæredygtighedskonceptet skal vise vejen fra visioner for bæredygtighed som dem opstillet i Lejerbos klimapolitik ”Rum for liv – også i fremtiden” fra 2010, til hvordan disse konkretiseres, bygges og gøres certificerbare inden for DGNB-ordningen. Anders Lendager vil fortælle om hvordan de anvender bæredygtighed som arbejdsmetode og hvilken indflydelse metoden har haft på Lejerbos konceptudvikling.

Kl. 16.30 De nye bygningsreglementer.

Vi står netop overfor et nyt bygningsreglement; BR2015, og visionerne for BR2020 er allerede fastlagte. Præsentation af de skærpede regler og deres indflydelse på det bæredygtige byggeri.

 

 

Ved tilmelding til seminaret, tilmelder du dig samtidig Erhvervsnetværket Sustainovation. Ønsker du ikke at være medlem, meddeles dette til tsl@ucn.dk

”Netværk i netværket” sætter fokus på indeklima

INDEKLIMA

 

Onsdag d. 19. marts 2014 mellem kl. 14.00 og 16.00 inviterer ”Netværk i netværket” til medlemsmøde med fokus på godtindeklima og nødvendigheden af teknik for opnåelse heraf.

 

 

Dagen arrangeres sammen med Airmaster, Industrivej 59 i Aars, hvor mødet også afholdes. Her vil vi blandt andet kunne opleve et demonstrationsforsøg i deres klimakamre.

Et godt indeklima vægtes højt i det bæredygtige byggeri, da det har direkte indflydelse på vores oplevelse af velvære og dermed vores såvel fysiske og psykiske velbefindende. Luftens kvalitet, som blot er ét af flere emner indenfor indeklima, har ikke blot stor betydning for vores sundhed, men også vores evne til at koncentrere os, lære nyt og tænke innovativt.

Tilmelding

Tilmelding til mødet sker via dette link: https://docs.google.com/forms/d/1I9c8oMdA1wjWzGLthsBodOwufMz9vHNSduZcujkx5fs/viewform

Sidste tilmeldingsfrist er d. 17. marts 2014

Som medlem er du velkommen til at invitere en samarbejdspartner eller kollega med til arrangementet. Denne person skal ligeledes registrere sin deltagelse via ovenstående link.

BEMÆRK! For at kunne deltage i mødet, skal du være aktivt medlem af “Netværk i netværket”. Under fanen “Netværk i netværket”, kan du læse mere samt finde et link til tilmelding til netværket.

BÆREDYGTIGE BYGGEMATERIALER

STREGKODE

d. 29. Januar 2014 kl. 13.30 hos Optimera Aalborg, Mineralvej 10, 9220 Aalborg

Der er idag et øget fokus på materialers bæredygtige egenskaber, og det berører alle i byggebranchen, fra materialeproducenter til projekterende og dem der opfører byggerierne. Derfor byder Sustainovation i samarbejde med Optimera til en spændende eftermiddag om bæredygtige materialer med oplæg fra forskellige områder af byggebranchen.

Blandt andet vil man kunne høre om livscyklusvurderinger og miljøvaredeklarationer, og deres indflydelse på det bæredygtige byggeri. Livscyklusvurdering (LCA) er en teknisk vurdering af bl.a. et materiales miljømæssige påvirkninger i hele dets levetid, fra udvinding, gennem produktion og anvendelse, til nedbrydelsen. Miljøvaredeklaration (EPD/MVD) er et materiales miljømæssige indholdsfortegnelse.

Totalentreprenører fra tre af de DGNB-certificerede sundhedshuse i Nordjylland kommer og deler deres erfaringer med bæredygtige materialer på byggepladsen.

Vi afslutter eftermiddagen med oplæg fra materialeproducenter, der vil fortælle om hvordan de arbejder med bæredygtighed i deres produkter.

DAGENS PROGRAM

13.30 Registrering og Networking

14.00 Velkomst v. Ulrich Jakobsen, Optimera Aalborg

14.05 Amdi Worm (Teknologisk Institut) om miljøvaredeklarationer og livscyklusanalyse

14.50 Henrik Staun (Lund & Staun A/S) om at opføre det DGNB-certificerede sundhedshus i Pandrup

15.10 Pause

15.35 Søren Graversen (HP Byg) – hvad det betyder for totalentreprenøren, at der stilles krav til bæredygtige materialer på byggepladsen. Søren har været byggeleder på 3 nordjyske DGNB-projekter.

15.55 Tina Snedker Kristensen (Troldtekt) – hvordan Troldtekt arbejder med certificeringskrav i deres produkter.

16.15 Klavs Eske (Isover) – hvordan Isover arbejder med bæredygtighed i sine produkter.

16.35 Tonio Stounbjerg (Ecophon) – hvordan Ecophon arbejder med bæredygtighed i sine produkter.

16.55 Afslutning

Tilmelding på:

https://docs.google.com/forms/d/1kmOIVoTX6W5rq2FgmQC1cW6iziVKEMix0NQ0ktnMlZo/viewform

senest d. 24 januar 2014

Ved tilmelding til seminaret, tilmelder du dig samtidig Sustainovation.

Ønsker du ikke at være medlem, meddeles dette til tsl@ucn.dk

Netværksmøde på Nordstjerneskolen i Frederikshavn

foto 1

Nordstjerneskolen i Frederikshavn er kåret som årets skolebyggeri 2013. Og det er meget forståeligt når man besøger skolen, som emmer af leg og gennemtænkt arkitektur. Peter Munk fra Frederikshavns kommune viste os rundt og fortalte os om visioner og missioner for skolen. Skolen som er den største folkeskole i Danmark, er udformet som en stjerne, hvor hvert ben er indrettet til de forskellige aldersgrupper. Hvilket resulterer i at skolen opleves “lille” og særdeles overskuelig at finde sin vej rundt på. Men det er ikke blot udformningen, indretningen og farverne der emmer af at man opholder sig i en gennemtænkt bygning. Bygningen, som er præ-screenet efter DGNB-DK standarden til sølv, er udført som et energiklasse 2020 byggeri, og forsynet med vedvarende energikilder. Den er gennemtænkt i dens helhed i forhold til sociale, miljømæssige og økonomiske kvaliteter. Peter fortalte at skolen er opført i et OPP partnerskab med professionel driftsherre, der blandt andet forpligtiger sig til en 25 årig vedligeholdelsesaftale. OPP partnerskabet har været en af de overvejende faktorer for at det kunne lade sig gøre at realisere skolen.

Men det er ikke alene indenfor på skolen der er tænkt i kreative løsninger. Skolen rummer flere ”skolegårde”, da hvert hulrum mellem stjernens ben danner rammerne for mindre skolegårde, hvor indretningen er tilpasset de enkelte klassetrin. Ydermere har man i cykelskurene og rundt om i byen, langs cykelstierne fået opsat nogle scannere, der registrerer hvor mange kilometer børnene cykler via chips monteret på børnenes cykler. Udelukkende for at motivere eleverne til at tage cyklen.

Flere af skolens tekniske installationer anvendes aktivt i skolens undervisning i natur og teknik.

Nordstjerneskolen er helt klart et besøg værd.

”Netværk i netværket” besøger Nordstjerneskolen i Frederikshavn

Nordstjerneskolen

Den 12. december 2013 besøger ”Netværk i netværket” Nordstjerneskolen i Frederikshavn, der er kåret som ”Årets Skolebyggeri 2013”.

Her vil Peter Munk, der er afdelingsleder i Frederikshavn Kommune, give os en rundvisning på skolen, og fortælle om dens arkitektur og bæredygtighed.

Skolen er indviet i marts 2013 og er et projekt med fokus på bæredygtighed, energi og at skabe rum for leg, læring og socialt samvær.

Med sin stjerneform danner bygningen rum for lokale miljøer der er tilpasset forskellige aldersgrupper. Man vil opleve skæve rum med masser af farver, små nicher til fordybelse og gangarealer der er indrettet til gruppearbejde og socialt samvær.

Fokus på bæredygtighed og energi har blandt andet betydet, at bygningen opført efter energirammen 2020, og at man på skolens tag finder et 750 kvm stort solcelleanlæg der kan dække et forbrug svarende til 20 enfamiliehuse. Desuden er bygningen blevet pre-screenet til sølv i DGNB-ordningen.

Nordstjerneskolen er tegnet af Arkitema A/S og ARKINORD A/S, mens Brix & Kamp A/S og MT Højgaard A/S har været involveret som ingeniører og totalentreprenør.

Dagens program

14.00 – 14.10    Ankomst. Vi mødes ved hovedindgangen.

14.10 –   16.00   Rundvisning på skolen med Peter Munk, afdelingsleder for Bygherre og anlæg v. Frederikshavn Kommune. Herefter afrunder vi dagen med en netværkskomsammen

Tilmelding

Tilmelding til rundvisningen sker via dette link: https://docs.google.com/forms/d/1KG4lPb0HvEAfyzcJ3Ee6TFN7fs2ftLhEu_uBFUZtZoQ/viewform

Sidste tilmeldingsfrist er d. 6.december 2013

BEMÆRK! For at kunne deltage i rundvisningen, skal du være aktivt medlem af “Netværk i netværket”. Under fanen “Netværk i netværket”, kan du læse mere om “Netværk i netværket” samt finde et link til tilmelding til netværket.

Studietur til mini CO2 husene i Nyborg

Fredag den 8. november har du sammen med Sustainovation mulighed for at besøge Realdania Bygs projekt; Mini CO2 husene, i Nyborg.
Under vores åbningsseminar den 20. juni 2013 havde vi besøg af Jørgen Søndermark fra Realdania Byg, som fortalte om deres meget spændende projekt; Mini CO2 husene som opføres i løbet af 2013 og 2014. Projektet består af seks nye enfamiliehuse i Nyborg, som hver på sin måde skal vise, hvordan man kan reducere ressourceforbruget og dermed begrænse C02-udledningen i forskellige faser af en bygnings levetid. Husene hedder MiniCO2 Husene og er alle omkring 140 kvadratmeter store. De opføres indenfor en almindelig økonomi, så de kan sælges til helt almindelige familier, når området er fuldt udbygget, og projektet er afsluttet.
Det Foranderlige Hus, Kvotehuset og Det Vedligeholdelsesfri Hus er færdige og bliver indviet i forbindelse med dette arrangement, hvor arkitekterne på hvert projekt vil være til stede, og fortælle om de enkelte huse.
Se mere på:       bit.ly/minico2

realdaniahus
Der er fælles transport i bus fra Vrå til Nyborg med opsamling under vejs ved henholdsvis Aalborg og Århus. Se nedenstående gældende plan:

08.40: Afgang fra Vrå – Pendler P-pladsen ved afkørsel 5, Vrejlev Klostervej

09.15: Afgang fra Aalborg – Pendler P-pladsen ved afkørsel 26, Th. Sauers Vej

10.45: Afgang fra Århus – Pendler P-pladsen ved afkørsel 46, Viborgvej, Århus Nord

13.00: Ankomst Nyborg

15.00: Afgang Nyborg

17.15: Ankomst til Århus – Pendler P-pladsen ved afkørsel 46, Viborgvej, Århus Nord

18.45: Ankomst til Aalborg – Pendler P-pladsen ved afkørsel 26, Th. Sauers Vej

19.20: Ankomst til Vrå – Pendler P-pladsen ved afkørsel 5, Vrejlev Klostervej

Under turen vil der være fuld forplejning i form af rundstykker, sandwich, kage og drikkevarer.

Tilmelding foretages senest d. 30. oktober 2013 – via dette link: https://docs.google.com/forms/d/12b53Ep5qPqozgD6k0RrTVA6UpWiL5DpZWKITytjNk-4/viewform

Hvis du ikke allerede er medlem af Sustainovation, sker det samtidig, således vi i fremtiden kan holde dig orienteret om vores arrangementer. Medlemskabet er gratis, og evt. udmeldelse kan ske til tsl@ucn.dk

Der er til dette arrangement et begrænset deltagerantal på 50 deltagere. Tilmeldingen lukker når dette antal er nået. Tilmeldingen foregår efter først-til-mølle-princippet. Der er desuden et deltagergebyr på 600 kr. Tilmeldingen er bindende og gebyret kan ikke refunderes.

Tværgående spændende debat om bæredygtighed

foto (12)

Sammen med et oplagt publikum udviklede der sig en spændende paneldebat, der gik på tværs af de fire fagligheder som panelet var repræsenteret af.

De fire paneldeltagere indledte dialogen med hver deres præsentation af hvordan de arbejder med bæredygtighed i deres hverdag. Karl Erik Slynge fra Trigon indledte med at præsentere deres domicil i Frederikshavn, som kan indfri regeringens 2050 krav. Karl Erik oplever hvordan domicilet vækker stor interesse i branchen og flere af deres bygherrer bliver inspireret og får indarbejdet lignende løsninger. Mette Nymann fra LOOP Architects fulgte efter med at præsentere hvordan de praktiserer integreret design proces, for at kunne frembringe de mest bæredygtige løsninger. Mette fortalte endvidere om en netop vundet konkurrence, Urban Mountain – Nordic Built Norge, som indeholdt mange udfordrende bæredygtige elementer. Herefter kunne Hjørrings Borgmester Arne Boelt fortælle om hvordan man i Hjørring har sat skub i udviklingen ved at sætte handling bag ordene og stille øgede krav til energieffektivisering af kommunens udbudte projekter. Tine Steen Larsen fra UCN act2learn TEKNOLOGI afrundede præsentationerne med en præsentation af de områder hvor hun ser udfordringerne vi står overfor.

Den faglige bredde på panelet skabte grobund for en god dialog. Dialogen var i særdeleshed præget af de erfaringer, branchen har gjort sig på energiområdet, og de udfordringer, og ikke mindst muligheder, vi står overfor i fremtiden, når yderligere elementer af bæredygtige tiltag implementeres i byggeriet.

På tværs af bæredygtighed i byggeriet

SUSTAINOVATION NETVÆRKSSEMINAR 19. september 2013 kl. 14-17 i UCN’s lokaler på Selma Lagerløfs vej 2, 9220 Aalborg Ø – lokal 3.09.

I forbindelse med Aalborg kommunes bæredygtighedsfestival afholder SUSTAINOVATION en paneldebat med temaet ”På tværs af bæredygtighed i byggeriet ”.
Læs mere om festivalen her: http://www.aalborgkommune.dk/Borger/Miljoe-og-energi/Klima-og-co2/Sider/Baeredygtighedsfestival.aspx

På baggrund af oplæg fra vores paneldeltagere om bæredygtighed set fra deres vinkel tager vi en tværfaglig debat om bæredygtighed i byggeriet. I panelet sidder Hjørrings Borgmester Arne Boelt, DGNB konsulent ved UCN act2learn TEKNOLOGI Tine Steen Larsen, Partner Mette Nymann fra LOOP Architects samt direktør ved Trigon Karl Erik Slynge.

Direkte fra Vietnam vil Rene Martin Larsen fra projektet ”The Danish Active House in Vietnam” fortælle om sin oplevelse af hvordan bæredygtigt byggeri er et væsentligt fokusemne – også udenfor Danmarks grænser.

Dagens program:
13.30-14.00: Registrering og networking
14.00-14.10: Velkomst og nyt siden sidst, bl.a. fra “Netværk i netværket”
14.10-15.10: Oplæg til paneldebat. Paneldeltagerne præsenterer sig selv:
14.10-14.25: Karl Erik Slynge, direktør, Entreprenørfirmaet Trigon A/S
14.25-14.40: Mette Nymann, arkitekt, Loop Architechts
14.40-14.55: Arne Boelt, Borgmester, Hjørring Kommune
14.55-15.10: Tine Steen Larsen, Civilingeniør, UCN
15.10-15.35: Pause med kaffe og kage
15.35-16.35: Paneldebat med styrede emner og spørgsmål fra salen om bæredygtighed i byggeriet – i Danmark og globalt, set fra en entreprenørs, en arkitekts, en borgmesters og en
ingeniørs synspunkt.
16.35-16.50: Bæredygtighed set fra en international vinkel. Direkte med fra The Danish Active House-projektet i Vietnam, har vi områdedirektør fra UCN act2learn teknologi: Rene Martin Larsen.
16.50-17.00: Afslutning; Info om næste møde og Studietur til CO2-husene d. 8. november 2013.

Tilmeld dig her:
https://docs.google.com/forms/d/12z6QPTXBqJEN1lYd4nif2RXX_U-2oe2ZZIc7EUxBbHo/viewform