Den bæredygtige vilje – fra udkant til hovedstad

SUSTAINOVATION er partner på årets Building Green konference og afholder i den forbindelse seminaret “Den bæredygtige vilje – fra udkant til hovedstad”. Seminaret afholdes 28. oktober kl. 15.30 – 16.45 på Building Green 2015, som afholdes i FORUM, København.

Vi har fået sammensat et spændende panel som giver fire forskellige indgangsvinkler til bæredygtigt byggeri, nemlig bæredygtighed via lovgivning, i kommunerne, i organisationerne og i virksomhederne. Til at repræsentere disse synspynkter sidder i panelet Martin Lidegaard, MF Radikale Venstre, Arne Boelt, borgmester i Hjørring, Lene Espersen, Direktør i DANSKE ARK og Peter Grønlund, Manager LIVINGlab by DOVISTA.

Sustainovation_building greenPaneldebatten sætter fokus på de fremadrettede målsætninger indenfor det bæredygtige byggeri og reflekterer over den bæredygtige udvikling, der sker hele vejen fra Region Nordjylland til hovedstaden. Glæd Jer til en spændende debat!

Der er gratis adgang til messen, men man skal registrere sig på forhånd, via følgende side, hvor man kan hente gratis adgangsbillet: http://buildinggreen.eu/besogende/gratis-adgangsbillet/ .Tilmelding til paneldebatten er ikke nødvendigt. Vi håber på et flot fremmøde fra det nordjyske!

Invitation og program til paneldebatten kan hentes her

Program for Building Green kan hentes her

Tilmelding til SUSTAINOVATION netværket:

Ønsker du at registrere dig som medlem af SUSTAINOVATION kan du gøre det ved at klikke her.

Du vil fremover blive orienteret om vores arrangementer. Har du tidligere deltaget i nogle af vores arrangementer er du allerede medlem. Medlemsskabet er gratis og kan til enhver tid opsiges via mail til tsl@civil.aau.dk

SUSTAINOVATION afholder seminar på BUILDING GREEN

SUSTAINOVATION er blevet partner på årets Building Green konference og afholder i den forbindelse seminaret “Den bæredygtige vilje – fra udkant til hovedstad”. Seminaret afholdes 28. oktober kl. 15.30 – 16.45 på Building Green 2015, som afholdes i FORUM, København.

Building Green logo1Paneldebatten bliver en spændende debat mellem højprofilerede politikere, skarpe entreprenører og nytænkende rådgivere. Paneldebatten sætter fokus på de fremadrettede målsætninger indenfor det bæredygtige byggeri og reflekterer over den bæredygtige udvikling, der sker hele vejen fra Region Nordjylland til hovedstaden. Glæd Jer til en spændende debat!

Der er gratis adgang til både seminar og konference. Du kan læse mere om Building Green 2015 her.

Ny bestyrelse i SUSTAINOVATION

Ved den stiftende generalforsamling 9. juni 2015 blev vedtægterne for SUSTAINOVATION enstemmigt godkendt og foreningen SUSTAINOVATION dermed oprettet. Dette skridt fra frivilligt arbejde til en mere organiseret form for forening betød også, at der skulle vælges bestyrelsesmedlemmer. Interessen for deltagelse var stor, og en dejlig bekræftelse på, at der sættes pris på aktiviteterne og det faglige netværk i SUSTAINOVATION.

Tre medlemmer samt en suppleant blev valgt til bestyrelsen og vi kan byde velkommen til Tina Snedker Kristensen (Troldtekt A/S), Michael Helmershøj (M-H-Management Aps), Trine Saaby (UCN) og Mads Peter Sørensen (Energihuset A/S).

Det “gamle” SUSTAINOVATION” byder Jer alle velkommen i bestyrelsen og ser frem til et godt samarbejde med nye og spændende arrangementer om bæredygtigt byggeri.

Du kan se hele bestyrelsen samt fotos her

Besøg hos Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (AVV)

Du kan nu tilmelde dig til vores arrangement 26. november 2015 kl. 14.00 – 17.00, hvor det kommer til at handle om ”Genbrug, nul-skrald og skrald som kunst”

Sammen med Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (AVV) arrangerer SUSTAINOVATION et møde som bl.a. kommer omkring affald som ressource, cirkulær økonomi, håndtering/sortering af byggeaffald, AVVs brug af kunst og genbrugsmaterialer i indretningen samt rundvisning på AVVs affaldsanlæg på Mandøvej i Hjørring.

Tilmelding

Gamle tændstikæsker brugt på en ny og dekorativ måde.

Gamle tændstikæsker brugt på en ny og dekorativ måde.

Bogrygge brugt som vægbeklædning (og samtidig som fantastisk lyddæmpende materiale)

Bogrygge brugt som vægbeklædning (og samtidig som fantastisk lyddæmpende materiale)

Velbesøgt paneldebat 9. juni 2015 med visioner om bæredygtigt samarbejde

Samarbejde blev hurtigt et vigtigt tema, da Sustainovation og mødets sponsor, Lund & Staun, afholdte debatmøde om bæredygtigt byggeri i Nordjylland.

Paneldebatten ”Den bæredygtige vilje”, som havde ca 140 deltagere, blev skudt i gang af en række indlæg fra panelet. Et panel, som foruden direktør i Danske Ark, Lene Espersen, og borgmesteren for henholdsvis Aalborg og Hjørring Kommune, Thomas Kastrup-Larsen og Arne Boelt, talte Niels Sloth, som er kontorchef hos Region Nordjylland, og Henrik Staun, salgsdirektør hos Lund & Staun.

Det samlede panel i hallen hos Lund og Staun.

Det samlede panel i hallen hos Lund og Staun.

 

Thomas Kastrup-Larsen, Borgmester i Aalborg, fortalte bl.a. om Aalborg Kommunes Bæredygtighedsmanual.

Thomas Kastrup-Larsen, Borgmester i Aalborg, fortalte bl.a. om Aalborg Kommunes Bæredygtighedsmanual.

Deltagerne i panelet gav udtryk for, at de hver især ser en stor vigtighed i, at der både bliver arbejdet mere med bæredygtigt byggeri – og at der bliver arbejdet mere sammen om bæredygtigt byggeri. I denne forbindelse understregede Lene Espersen, at det ikke nytter, at hver kommune opfinder sit eget bæredygtighedssystem, og at man som branche er nødt til at undgå den uoverskuelighed, der ligger i at have for mange systemer. Arne Boelt argumenterede desuden for vigtigheden af, at man i Nordjylland er sammen om at vise, at man vil have høj kvalitet i byggeriet, og at han i den forbindelse ønsker at bygge på certificeringssystemet DGNB.

Og netop spørgsmålet om DGNB syntes at hænge nøje sammen med ønsket om mere samarbejde, hvilket satte gang i debatten. En række spørgsmål fra salen gik således på, hvorvidt panelet ser DGNB, som den standard, fremtidens bæredygtige byggeri skal hvile på. Niels Sloth kunne fortælle, at man foruden de eksisterende seks DGNB-projekter, Region Nordjylland har fået opført, vil sende en række nye DGNB-projekter i udbud de kommende år. Thomas Kastrup-Larsen fortalte desuden, at man i Aalborg Kommune arbejder på en bæredygtighedsmanual, som hviler på DGNB, fordi man mener, at det er nemmere at arbejde efter det samme system – men han påpegede også, at der er en risiko for at hindre innovation, hvis man er for ensidig i sit valg af system.

Alt i alt tydede debatten på, at man I Nordjylland ser bæredygtighed som en vigtig del af fremtidens byggeri, og at man mange steder ser et stort potentiale for bedre samarbejde i byggebranchen.

Ordstyrer Trine Saaby styrede panelet gennem debatten.

Ordstyrer Trine Saaby styrede panelet gennem debatten.

Ca 140 tilhørere mødte op til paneldebatten

Ca 140 tilhørere mødte op til paneldebatten

 

MEDLEMSMØDE – valg til bestyrelsen og oprettelse af forening 9. juni 2015

SUSTAINOVATION har indtil nu været drevet på frivillig basis af Dorte Marie Frilund Grøn, UCNact2learn teknologi, Dorte Hovaldt, Arkitektfirmaet Hovaldt og Tine Steen Larsen, Aalborg Universitet. For at få flere hænder til at løfte opgaverne og samtidig få mulighed for at kunne håndtere økonomi fx i forbindelse med studieture og andre medlemsarrangementer har vi valgt at oprette foreningen ” SUSTAINOVATION – Erhvervsnetværk for Bæredygtigt Byggeri”.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af seks medlemmer, hvoraf de tre vil være Dorte Marie Frilund Grøn, Dorte Hovaldt og Tine Steen Larsen. Der er derfor valg til tre bestyrelsesposter. Valgperioden er for 2 år, dog vil et enkelt medlem være på valg allerede ved førstkommende generalforsamling til marts næste år.

Bestyrelsens arbejde består af:

  • at arrangere møder, seminarer og studieture i samarbejde med de enkelte sponsorer
  • at vedligeholde/give input til hjemmeside og aktiviteter på øvrige medier
  • at deltage i 3 årlige bestyrelsesmøder en fredag formiddag i hhv februar, juni og oktober.

 Dagsorden for mødet:

  1. Godkendelse af vedtægter for foreningen
  2. Valg til bestyrelsen
  3. Evt.

Ønsker du at deltage i bestyrelsen vil vi sætte stor pris på din henvendelse i god tid inden mødet. Giv gerne besked til Dorte Hovaldt (dorte@hovaldt.dk) eller Tine Steen Larsen (tsl@civil.aau.dk) snarest muligt.

Tid og sted:

Tirsdag d. 9/6 kl. 13.00-13.30 (afholdes inden paneldebatten – ”Den bæredygtige vilje”)

Adresse: Lund og Staun A/S, Jellingvej 10, 9230 Svenstrup

Tilmelding:

Tilmelding til medlemsmødet foretages på http://bit.ly/1HNKCii

Planlægningen er i fuld gang til “Den bæredygtige vilje” 9. juni 2015

Ordstyrer Trine Saaby har sammen med Tine Steen Larsen fået egne overskrifter i dagens anledning.

Ordstyrer Trine Saaby har, sammen med Tine Steen Larsen, fået egne overskrifter i dagens anledning. Her fanget med en kop kaffe af Dorte Hovaldt inden vores planlægningsmøde med Henrik Staun.

Vi har netop afholdt planlægningsmøde forud for vores møde 9. juni 2015, hvor der er fokus på viljen til bæredygtighed med spændende oplæg og efterfølgende paneldebat arrangeret af SUSTAINOVATION og sponseret af Lund & Staun A/S.

I panelet sidder markante personer, der alle arbejder med mål for bæredygtigt byggeri, og som hver især vil give deres bud på fremtidens bæredygtige byggeri. Mød Lene Espersen, direktør i Danske Ark, Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune, Arne Boelt, borgmester i Hjørring Kommune, Niels Sloth, kontorchef hos Region Nordjylland og Henrik Staun, ejer af Lund & Staun A/S, til spændende indlæg og en efterfølgende debat.

Læs mere om dagen og programmet på http://bit.ly/1zFhWoH

Tilmelding kan også foretages direkte på http://bit.ly/1HTIIJd.

Vi glæder os til at se Jer til en spændende eftermiddag.

Glimt fra studieturen 5. maj2015

5. maj var SUSTAINOVATION på besøg på to af Aalborgs mest markante byggepladser. Første stop var på byggepladsen for det kommende Aalborg Universitetshospital, hvor vi hørte om de tanker (og udfordringer) der har været omkring indarbejdelse af bæredygtighed i et så stort og komplekst projekt. Vejret var IKKE med os, så gåturen rundt på pladsen blev udskiftet med et kig ud fra en overdækket platform. Efter en kort frokostpause drog vi videre til KUNSTEN, hvor vi hørte om de mange udfordringer og finurlige løsninger der er dukket op når man renoverer en fredet bygning.

Heine Overby, Region Nordjylland, fortæller om placeringen af de kommende bygninger på Aalborg Universitetshospital.

Heine Overby, Region Nordjylland, fortæller om placeringen af de kommende bygninger på Aalborg Universitetshospital.

Et kig ud over en regnvåd byggeplads ved Aalborg Universitetshospital.

Et kig ud over en regnvåd byggeplads ved Aalborg Universitetshospital.

Klar til rundvisning på KUNSTEN sammen med Mogens Bruun Jepsen, Byggeleder hos Søren Jensen A/S, og Lisbeth Hove Vibestrup, Administrationschef ved KUNSTEN.

Klar til rundvisning på KUNSTEN sammen med Mogens Bruun Jepsen, Byggeleder hos Søren Jensen A/S, og Lisbeth Hove Vibestrup, Administrationschef ved KUNSTEN.

Der holdes nøje orden med hvor loftpanelerne skal sidde ved remontering.

Der holdes nøje orden med hvor loftpanelerne skal sidde ved remontering.

STUDIETUR 5. MAJ 2015 – Aalborg nye universitetshospital og KUNSTEN

SUSTAINOVATION har fået arrangeret besøg på to af Aalborgs mest markante byggepladser. Første stop er i Aalborg Øst, hvor vi besøger byggepladsen for det kommende Aalborg Universitetshospital. Bæredygtighed er tænkt ind i driften af byggepladsen og sikrer dermed et bæredygtigt byggeri allerede fra den tidlige start af projektet. Vi skal høre mere om de tanker og overvejelser, der ligger bag et bæredygtigt byggeri i denne størrelse. Efter en kort frokost går turen videre til KUNSTEN, hvor vi skal på rundvisning på byggepladsen og høre mere om de overvejelser og udfordringer, der har været undervejs i den omfattende renovering.

PROGRAM:

11.00                 Vi mødes på byggepladsen ved det nye Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst (se kørselsvejledning nedenfor)

11.00-11.45     Rundvisning på byggepladsen

11.45-13.00     Orientering om byggeriet

Heine Overby, Region Nordjylland, fortæller om tankerne for de overordnede bæredygtighedsparametre og planerne, lavet i samarbejde med Aalborg Kommune.

Trine Rørmose Damgaard, Projektafdelingen for Nyt Aalborg Universitetshospital, fortæller om præ-certificering af byggeriet og udfordringerne i forbindelse med en tidsplan, der var væsentligt længere fremme end DGNB-ordningen for hospitaler har været.

13.00 – 13.30   Frokost

14.00-16.00     Rundvisning på KUNSTEN

Mogens Bruun Jepsen, Byggeleder hos Søren Jensen A/S, viser rundt på byggepladsen i KUNSTEN

Lisbeth Hove Vibestrup, Administrationschef ved KUNSTEN, går også med rundt og vil besvare spørgsmål

Praktisk information og tilmelding:

Tilmelding til arrangementet på http://bit.ly/1I4RkNi

Prisen for deltagelse i rundvisningerne samt frokost er 250,- kr. Der er begrænset deltagerantal på 30 deltagere, som fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Deltagerne arrangerer selv transport mellem Aalborg Universitetshospital og KUNSTEN.

KØRSELSVEJLEDNING TIL AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

Der vil være adgang til byggepladsen ved at køre gennem Port A fra Hadsund Landevej og dreje til højre ved parkeringspladsen. Port B er kun til arbejdskørsel.

universitetshospitalet

“Den bæredygtige vilje” – Paneldebat 9. juni 2015

-I samarbejde med Lund & Staun A/S inviterer Sustainovation til politisk paneldebat, hvor vi sætter fokus på målsætninger for det bæredygtige byggeri fremadrettet.

     thomas-kastrup1    Lene Espersen Banner     ArneBoeltD

I panelet sidder markante personer, der alle arbejder med mål for bæredygtigt byggeri, og som hver især vil give deres bud på fremtidens bæredygtige byggeri. Mød Lene Espersen, direktør i Danske Ark, Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune, Arne Boelt, borgmester i Hjørring Kommune, Niels Sloth, kontorchef hos Region Nordjylland og Henrik Staun, ejer af Lund & Staun A/S, til en spændende debat.

Ordstyrer: Trine Saaby, UCN Energi og Miljø-uddannelserne

Datoen er fastlagt til tirsdag d. 9. juni kl. 14-17, og afholdes hos mødets sponsor i Lund og Stauns lokaler på Jellingvej 10, 9230 Svenstrup. BEMÆRK at der er medlemsmøde i Sustainovation fra kl. 13.00-13.30, hvor der er valg til bestyrelsen og orientering om de fremtidige rammer for arbejdet i Sustainovation.

Program:

13.00-13.30: Medlemsmøde og valg til bestyrelsen i Sustainovation

13.30-14.00: Registrering og networking

14.00-15.15: Velkomst og indlæg ved paneldeltagerne

-Visioner for bæredygtigt byggeri samt status i dag v. Lene Espersen.

-Aalborg Kommunes arbejde med bæredygtigt byggeri, herunder den nye manual for bæredygtighed i kommunen v. Thomas Kastrup-Larsen

-Planerne for bæredygtigt byggeri i Hjørring Kommune v. Arne Boelt

-Region Nordjyllands arbejde med bæredygtigt byggeri v. Niels Sloth

-Bæredygtigt byggeri set fra den anden side af skrivebordet v. Henrik Staun

15.15 – 15.45: Pause og networking

15.45 – 17.00: Paneldebat.

Tilmelding og praktisk information:

Tilmelding til arrangementet på http://bit.ly/1HTIIJd.

Det er gratis at deltage i arrangementet, men der faktureres 500,- kr i no-show gebyr ved udeblivelse eller afbud senere end 2 døgn før mødestart. Afbud kan sendes til tsl@civil.aau.dk