MEDLEMSMØDE – valg til bestyrelsen og oprettelse af forening 9. juni 2015

SUSTAINOVATION har indtil nu været drevet på frivillig basis af Dorte Marie Frilund Grøn, UCNact2learn teknologi, Dorte Hovaldt, Arkitektfirmaet Hovaldt og Tine Steen Larsen, Aalborg Universitet. For at få flere hænder til at løfte opgaverne og samtidig få mulighed for at kunne håndtere økonomi fx i forbindelse med studieture og andre medlemsarrangementer har vi valgt at oprette foreningen ” SUSTAINOVATION – Erhvervsnetværk for Bæredygtigt Byggeri”.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af seks medlemmer, hvoraf de tre vil være Dorte Marie Frilund Grøn, Dorte Hovaldt og Tine Steen Larsen. Der er derfor valg til tre bestyrelsesposter. Valgperioden er for 2 år, dog vil et enkelt medlem være på valg allerede ved førstkommende generalforsamling til marts næste år.

Bestyrelsens arbejde består af:

  • at arrangere møder, seminarer og studieture i samarbejde med de enkelte sponsorer
  • at vedligeholde/give input til hjemmeside og aktiviteter på øvrige medier
  • at deltage i 3 årlige bestyrelsesmøder en fredag formiddag i hhv februar, juni og oktober.

 Dagsorden for mødet:

  1. Godkendelse af vedtægter for foreningen
  2. Valg til bestyrelsen
  3. Evt.

Ønsker du at deltage i bestyrelsen vil vi sætte stor pris på din henvendelse i god tid inden mødet. Giv gerne besked til Dorte Hovaldt (dorte@hovaldt.dk) eller Tine Steen Larsen (tsl@civil.aau.dk) snarest muligt.

Tid og sted:

Tirsdag d. 9/6 kl. 13.00-13.30 (afholdes inden paneldebatten – ”Den bæredygtige vilje”)

Adresse: Lund og Staun A/S, Jellingvej 10, 9230 Svenstrup

Tilmelding:

Tilmelding til medlemsmødet foretages på http://bit.ly/1HNKCii