Den bæredygtige byggeplads

Den bæredygtige byggeplads stiller krav til såvel entreprenører som rådgivere. Formålet med emnet var at diskutere krav versus praktik. Emnet blev indledningsvist perspektiveret af rådgiver Hanne Tine Ring Hansen fra Søren Jensen ingeniører og Entreprenør Peter Boltau fra TL Byg.  

Hanne gennemgik kravene i den Frivillige bæredygtighedsklasse, omkring ressourceanvendelse på byggepladsen: vandforbrug, energiforbrug, transport og brændstofforbrug (køreafstand mm).

Hun ytrede en sund kritik af parametrene, bl.a. om det giver mening at investere i et hav af bimålere, for at opdele energiforbruget, da bimålerne også kan være en stor investering.

Derudover ridsede hun også sammenhængene op mellem DGNB og FBK, som også blev illustreret i præsentationen.

Hanne havde en lille opfordring til entreprenørerne; husk at tage billeder / dokumentation hele tiden, også af det der gøres rigtigt!

Generelt er der mange rådgivningstimer i dokumentationen, og Brian fra Frederikshavn Boligforening påpegede at der burde være bedre finansieringsmuligheder ift. arbejdet med bæredygtigt byggeri! Og det burde samtidig også være et incitament, ved kreditforeninger, investorer mm. Men det går langsomt i Danmark.

Trine Saaby fra UCN; konkluderede at bæredygtighed koster mere tid, men giver en bedre drift. Dette resultat ses tydeligt når der investeres i commissioning.

Efterfølgende oplæg med Peter Boltau fra TL Byg, satte fokus på  deres praktiske erfaring med at gøre byggepladser mere bæredygtige.

TL Byg har bl.a. godt samarbejde med Bygma, som har udviklet et fint system til at levere dokumentation til DGNB mm.

Derudover har de arbejdet med optimering af kørsel og forsøg på mindre emballage ved materialeleverandørerne.

El-drevet maskiner overvejes altid, men er ikke altid muligt at fremskaffe p,g.a, tidsplaner. Peter mener, at alt matriel, stort set kan skaffes i dag på el, så muligheden findes.

En anden rigtig solstråle-historie fra TL BYG er, at de har ansat en sorteringskoordinator til at hjælpe med at gøre affaldssorteringen lettere på byggepladserne, og uddanne håndværkerne i tankegangen om mindre affald som restaffald. Sorteringskoordinatoren bliver samtidig hjulpet i gang med et job, så ordningen er positiv på flere områder.

Samtidig har TL Byg også et samarbejde med Råt & Godt, som også er en fantastisk social økonomisk virksomhed, som afhenter det affald, der kan genbruges – og samtidig skaber arbejdspladser ved Råt & Godt.

TL byg arbejder også med at synliggøre affaldsmængderne på de forskellige byggepladser, og skabe en positiv konkurrencefaktor projektlederne imellem, om at stå tilbage med mindst muligt restaffald.

Der er dog stadig mange ting der kan arbejdes med og optimeres på byggepladserne, bl.a. en helt ny kultur for at bestille små vareleverancer fra byggemarkedet, frem for at planlægge og samle mere sammen. Hvilket netop har stir betydning for transporten til byggepladsen.

Men arbejdet er spændende, og undgåligt i forhold til fremtidige krav, men mange vaner og traditioner, og måske ikke mindst byggeriets fokus på altid laveste pris, skal ændres før vi kommer helt i mål!

Anne Hedegaard fra Ingeniørfirmaet Frandsen og Søndergaard har fået gode erfaringer med LEAN på DGNB byggepladser. Dette bidrager netop til at ændre på vaner og traditioner vedr. underentreprenørens samarbejder på tværs.

Mødet afrundes med forslag til kommende Sustainovation møder.

  • Bæredygtig renovering
  • Byggepladsbesøg på Vrå skole (DGNB projekt)
  • Commissioning
  • Evalueringer og erfaringer med certficerede bygninger i drift
  • DGNB drift certificeringen

Næste gang mødes vi på byggepladsen; Den nye skole og daginstitution i Vrå, som DGNB-certificeres af vores medlem Hanne.