Category Archives: Bæredygtighed

SUSTAINOVATION LUKKER NED 2016

Det er nu ved at være fem år siden Dorte Hovaldt (Arkitektfirmaet Hovaldt), Dorte Grøn (UCN) og undertegnede Tine Steen Larsen (Aalborg Universitet) startede arbejdet med SUSTAINOVATON. Det har været fem år med spændende arrangementer og engagerede deltagere, og samtidig fem år hvor fokus på bæredygtighed er øget markant i byggeriet. Arbejdet i SUSTAINOVATON blev båret frem af en interesse og begejstring for området og et af vores mål var, at netværket skulle være uden økonomi, baseret på frivillig indsat og sponsorater fra vores værter til møderne. Målsætninger, som fungerer fint i en igangsætnings-periode.

For 1½ år siden var netværket veletableret og kørte med ca 4-5 arrangementer om året. Vi havde behov for flere hænder til at løfte opgaven. Vi oprettede derfor foreningen SUSTAINOVATON og fik valgt en bestyrelse som ud over initiativtagerne bestod af Tina Kristensen (Troldtekt), Trine Saaby (UCN), Michael Helmershøj (M∙H∙Management) samt Mads Peter Sørensen (Energihuset). Vi har nu, efter 1½ års drift og kun to gennemførte arrangementer, valgt at nedlægge SUSTAINOVATION. Vi har indset at foreningen ikke kan fungere som frivillig forening uden økonomi. Frivilligheden fungerer i en opstartsfase, hvor drivkræfterne er anderledes, men i en driftssituation kan det ikke køre. Prioriteterne er anderledes og i stedet for at trække det i langdrag har vi valgt at trække stikket ud og henvise til fx NBE (netværk for bærdygtig erhvervsudvikling – www.nben.dk) som også holder mange relevante arrangementer i det nordjyske. Vi ønsker derfor den nordjyske bæredygtighed fortsat god vind, men fremadrettet i andre fora og netværk.

Bæredygtig skovdrift – besøg hos Norlund

 

træ

Kom med i skoven og besøg et moderne savværk den 5. september

I samarbejde med Norlund A/S inviterer vi til et arrangement, som omhandler bæredygtig skovdrift og den tilknyttede produktion af trælast. Der vil blive lejlighed til at se praktisk skovdrift og produktion af bl.a. dansk tømmer. Vi bliver orienteret om rammebetingelserne for dansk skovdrift og certificering.

Arrangementet sker på Norlund, Conradsminde 23, 9610 Nørager og den tilliggender Rold skov. Husk praktisk tøj og fodtøj da arrangementet indebærer en mindre tur i skoven.

Arrangementet starter kl.14.00 og slutter ca. kl. 17.

Tilmelding her

Bæredygtigheden folder sig ud

BYENS_TROLD

Mød “Byens Netværk” og se Troldtekt fabrikken i Troldhede, Videbæk.

Sustainovation netværket er inviteret med til at deltage i “Byens Netværk” arrangement hos Troldtekt i Troldhede. Her er der rig mulighed for at skabe relationer på tværs af de to erhvervsnetværk og ikke mindst få et indblik i Troldtekt produktionen.

Om Troldtekt

Troldtekt A/S blev grundlagt i 1855 og har siden 1935 designet, udviklet og produceret Troldtekt akustikplader af naturmaterialerne træ og cement. Akustikpladerne fremstilles på Troldtekts fabrik i Troldhede af lokale råvarer og under moderne, miljøskånsomme forhold. Troldtekt akustikløsninger er blandt de foretrukne til at skabe god akustik i arkitekturen. Troldtekt anvendes som loft- og vægbeklædning i kontor, erhverv, skoler, institutioner, kultursteder, sportscentre, svømmehaller og private boliger.

Troldtekts vision er at være trendsætter inden for intelligente akustikløsninger med bæredygtigt indeklima som ledestjerne. Derfor udvikler Troldtekt løbende nye produkter i tæt samarbejde med fagspecialister, arkitekter og andre byggerådgivere, Den nyudviklede akustikplade Troldtekt wave har modtaget flere internationale designpriser, herunder Green Product Award og German Design Award. Hele serien af Troldtekt træbeton-produkter har opnået Cradle to Cradle-certificering i kategorien sølv. Det svarer til 92 procent af Troldtekts produktion. Troldtekt modtog i 2014 CSR Strategy Prize ved CSR Fondens CSR Awards for det forretningsstrategiske arbejde med Cradle to Cradle og i 2016 modtog Troldtekt Byggeriets Klimapris.

Om Byens Netværk

Byens Netværk er et tværfagligt netværk, der ønsker at være med til at præge udviklingen af byggebranchen og vores byer. Vi giver dig mulighed for at deltage i den dialog, som er med til at styrke branchen og byudviklingen, og som er vigtig for inspiration og forståelse af hinandens problemstilling, hvad enten du er arkitekt, advokat, kunstner eller håndværker. Vi stiller faciliteterne til rådighed i form af netværksarrangementer, debatarrangementer, studieture mm. Byens Netværk er en forening fra 1995. Vi beskæftiger os med byens udvikling.
Vi blev født under Byfornyelsen af København og hed tidligere Center for Byrenovering. I 2003 skiftede vi navn til Byens Netværk.

Byens Netværk vil som bygge- og ejendomsbranchens tværorganisatorisk forening være den bedste platform for en bred forståelse af og holdning til byens udvikling.

Vi vil medvirke til udvikling af idéer til gennemførelse af højere kvalitet.
Vi vil skabe dialog med mulighed for at give hinanden inspiration til at præge byens udvikling og dens mangfoldighed.
Byens Netværk skal gennem vores medlemmer og mange arrangementer, have fingeren på byens puls og trends.

Byens Netværk er medlemmernes forening. En forening hvor medlemmerne skal opleve, at der opbygges sociale og faglige relationer mellem mennesker, virksomheder og brancher.
En forening hvor man oplever en platform for virksomhedernes egen profilering og derigennem får en øget synlighed og pr for virksomheden.

Byens Netværk har i dag 300 virksomhedsmedlemmer med baggrund i hele branchen og er i stadig udvikling med mange spændende arrangementer som ”ud og se”-arrangementer, debatter, netværkscafé, studieture, flere velfungerende netværksgrupper og meget mere.

Kilde: www.byensnetvaerk.dk

Arrangementet afholdes den 1. juni 2016 fra kl. 11.30-16.00 hos Troldtekt, Østergade 37, Troldhede, 6920 Videbæk

PROGRAM

11:30 Velkomst med en kort præsentation af Troldtekt generelt og af produktionen samt virksomhedens arbejde med CSR og C2C v/Tina Kristensen, Marketing- og kommunikationschef

12:30 Frokost

13:15 Rundvisning på fabrikken

14:15 Pause/Kaffe

14:30 Præsentation af SUSTAINOVATION/Præsentation af Byens Netværk

14:50 Fagligt oplæg om bæredygtigt byggeri i Nordjylland v/ Dorte Hovaldt, Civilingeniør i Arkitektur, Indehaver Arkitektfirmaet Hovaldt Aps og Dorte Marie Frilund Grøn, Bygningskonstruktør, Programleder, UCN Forskning og Udvikling

15:20 Debat/dialog mellem de to netværk. Nordjylland – hvad gør man i forhold til bæredygtigt byggeri i København?

Seneste tilmelding torsdag d. 26. maj 2016


OBS! Der er mulighed for samkørsel – Angiv i din tilmelding hvor mange du har mulighed for at have med, samt fra hvilken by du kører fra. Dette vil, sammen med deltagerlisten, blive offentliggjort i mail fredag d. 27. maj. Herefter er det op til passagererne selv at aftale nærmere.

Tilmeld dig her

 

 

 

GENBRUG AF MATERIALER – EN BÆREDYGTIG RESSOURCE

I samarbejde med AVV – Affaldsselskabet Vendsyssel Vest inviterer SUSTAINOVATION til netværksseminar, hvor vi sætter fokus på genbrug af materialer. Hør om hvilke materialer, der kan genbruges og hvordan samt hvordan rådgivere og entreprenører kan tænke genbrug ind i projekter. Få desuden en anden vinkel på genbrug via indretning med genbrugsmaterialer.

Arrangementet afholdes den 26. november 2015 fra kl. 14.00-17.00 i AVV’s lokaler på Mandøvej4, 9800 Hjørring.

PROGRAM

14.00 – 14.05 Velkomst og orientering

14.05 – 15.00 Rundvisning på AVV ved Henrik Riisgaard / Torben Nørgaard

15.00 – 15.20 ”Muligheder og økonomi ved genbrug” v. Henrik Riisgaard / Torben Nørgaard, AVV

15.20 – 15.50 Pause og networking

15.50 – 16.10 ”Genanvendelse i nedbrydningsfasen” v. Klavs Bo Kamp, Kingo Karlsen

16.10 – 16.40 ”Byggematerialer med sjæl og historie” v. Claus Juul Nielsen, Gamle Mursten

16.40 – 16.50 ”Indretning med genbrugsmaterialer – det æstetiske potentiale i genbrug v. Gitte Lacarriere, Lacarriere

16.50 – 17.00 Spørgsmål og afrunding

kontor Mursten1

AVV indsamler og behandler affald fra borgere og virksomheder i Hjørring og Brønderslev Kommune. To af AVV’s vigtige målsætninger er at mindske miljøbelastningen ved affaldshåndteringen og at udnytte affaldets ressourcer ved genanvendelse og forbrænding. Alle AVVs anlæg er miljøcertificerede og det er hermed sikret al affaldshåndtering foregår med størst mulig hensyntagen til miljø og gode arbejdsforhold. AVV fokuserer på ’genanvendelse med omtanke’ og mener, at der skal være både miljømæssige og økonomiske fordele ved genanvendelsen.

Tilmelding her

Den bæredygtige vilje blev slået helt fast på Building Green

28. oktober 2015 var SUSTAINOVATION vært ved en paneldebat på årets Building Green messe i Forum. I panelet sad Martin Lidegaard, MF Radikale Venstre, Arne Boelt, Borgmester i Hjørring, Lene Espersen, Direktør i Danske Ark og Peter Grønlund, Manager LIVINGlab by DOVISTA.

Debatten blev indledt med velkomst af bestyrelsesformand Tine Steen Larsen og ordstyrer Trine Saaby, hvorefter hver paneldeltager gav deres bud på mere bæredygtighed i fremtidens byggeri. Efter indlæggene startede selve paneldebatten, som bla. kom omkring hvordan vi integrerer bæredygtighed i vores lovgivning, pisk eller gulerod, og hvordan politikerne kan fremme bæredygtighed ved at vise det gode eksempel, vælge bæredygtigt ved indkøb, og ikke altid vælge det billigste, som ofte viser sig at være dyrere i det lange løb. Materialerne og valg af disse blev også vendt i debatten og konklusionen blev her, at både organisationer og producenter med små justeringer og kloge valg kan komme langt, men også at vi skal have langt flere gode eksempler på bordet, så vi sammen kan vise, at det bæredygtige valg er det kloge valg, som i bund og grund kan sælge sig selv.

Alt i alt en spændende og opløftende debat der viste os “Den bæredygtige vilje”!

Paneldebatten blev sat igang af en veloplagt Martin Lidegaard, der var glad for at blive inviteret i med i det nordjyske selskab.

Paneldebatten blev sat igang af en veloplagt Martin Lidegaard, der var glad for at blive inviteret i med i det nordjyske selskab.

Martin Lidegaaard , MF radikale venstre, giver sit bud på fremtidens bæredygtige byggeri via lovgivning.

Martin Lidegaaard , MF radikale venstre, giver sit bud på fremtidens bæredygtige byggeri via lovgivning.

Arne Boelt, borgmester i Hjørring, lagde ikke fingrene imellem da han kom med sit bud på mere bæredygtighed i kommunerne.

Arne Boelt, borgmester i Hjørring, lagde ikke fingrene imellem da han kom med sit bud på mere bæredygtighed i kommunerne. Og han taler af erfaring, for i Hjørring gør de ord til handling.

Lene Espersen, direktør i Danske Ark, kom med konkrete bud på hvordan vi fremadrettet skal sikre mere bæredygtighed.

Lene Espersen, direktør i Danske Ark, kom med konkrete bud på hvordan vi fremadrettet skal sikre mere bæredygtighed.

LIVINGlab by DOVISTA, gav os producentens vinkel på bæredygtighed - og et bud på hvorfor dagslyset er den vigtigste parameter af alle!

LIVINGlab by DOVISTA, gav os producentens vinkel på bæredygtighed – og et bud på hvorfor dagslyset er den vigtigste parameter af alle!

Ordstyrer Trine Saaby og bestyrelsesformand Tine Steen Larsen byder velkommen til debat.

Ordstyrer Trine Saaby og bestyrelsesformand Tine Steen Larsen byder velkommen til debat.

Den bæredygtige vilje – fra udkant til hovedstad

SUSTAINOVATION er partner på årets Building Green konference og afholder i den forbindelse seminaret “Den bæredygtige vilje – fra udkant til hovedstad”. Seminaret afholdes 28. oktober kl. 15.30 – 16.45 på Building Green 2015, som afholdes i FORUM, København.

Vi har fået sammensat et spændende panel som giver fire forskellige indgangsvinkler til bæredygtigt byggeri, nemlig bæredygtighed via lovgivning, i kommunerne, i organisationerne og i virksomhederne. Til at repræsentere disse synspynkter sidder i panelet Martin Lidegaard, MF Radikale Venstre, Arne Boelt, borgmester i Hjørring, Lene Espersen, Direktør i DANSKE ARK og Peter Grønlund, Manager LIVINGlab by DOVISTA.

Sustainovation_building greenPaneldebatten sætter fokus på de fremadrettede målsætninger indenfor det bæredygtige byggeri og reflekterer over den bæredygtige udvikling, der sker hele vejen fra Region Nordjylland til hovedstaden. Glæd Jer til en spændende debat!

Der er gratis adgang til messen, men man skal registrere sig på forhånd, via følgende side, hvor man kan hente gratis adgangsbillet: http://buildinggreen.eu/besogende/gratis-adgangsbillet/ .Tilmelding til paneldebatten er ikke nødvendigt. Vi håber på et flot fremmøde fra det nordjyske!

Invitation og program til paneldebatten kan hentes her

Program for Building Green kan hentes her

Tilmelding til SUSTAINOVATION netværket:

Ønsker du at registrere dig som medlem af SUSTAINOVATION kan du gøre det ved at klikke her.

Du vil fremover blive orienteret om vores arrangementer. Har du tidligere deltaget i nogle af vores arrangementer er du allerede medlem. Medlemsskabet er gratis og kan til enhver tid opsiges via mail til tsl@civil.aau.dk

SUSTAINOVATION afholder seminar på BUILDING GREEN

SUSTAINOVATION er blevet partner på årets Building Green konference og afholder i den forbindelse seminaret “Den bæredygtige vilje – fra udkant til hovedstad”. Seminaret afholdes 28. oktober kl. 15.30 – 16.45 på Building Green 2015, som afholdes i FORUM, København.

Building Green logo1Paneldebatten bliver en spændende debat mellem højprofilerede politikere, skarpe entreprenører og nytænkende rådgivere. Paneldebatten sætter fokus på de fremadrettede målsætninger indenfor det bæredygtige byggeri og reflekterer over den bæredygtige udvikling, der sker hele vejen fra Region Nordjylland til hovedstaden. Glæd Jer til en spændende debat!

Der er gratis adgang til både seminar og konference. Du kan læse mere om Building Green 2015 her.

Ny bestyrelse i SUSTAINOVATION

Ved den stiftende generalforsamling 9. juni 2015 blev vedtægterne for SUSTAINOVATION enstemmigt godkendt og foreningen SUSTAINOVATION dermed oprettet. Dette skridt fra frivilligt arbejde til en mere organiseret form for forening betød også, at der skulle vælges bestyrelsesmedlemmer. Interessen for deltagelse var stor, og en dejlig bekræftelse på, at der sættes pris på aktiviteterne og det faglige netværk i SUSTAINOVATION.

Tre medlemmer samt en suppleant blev valgt til bestyrelsen og vi kan byde velkommen til Tina Snedker Kristensen (Troldtekt A/S), Michael Helmershøj (M-H-Management Aps), Trine Saaby (UCN) og Mads Peter Sørensen (Energihuset A/S).

Det “gamle” SUSTAINOVATION” byder Jer alle velkommen i bestyrelsen og ser frem til et godt samarbejde med nye og spændende arrangementer om bæredygtigt byggeri.

Du kan se hele bestyrelsen samt fotos her

Besøg hos Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (AVV)

Du kan nu tilmelde dig til vores arrangement 26. november 2015 kl. 14.00 – 17.00, hvor det kommer til at handle om ”Genbrug, nul-skrald og skrald som kunst”

Sammen med Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (AVV) arrangerer SUSTAINOVATION et møde som bl.a. kommer omkring affald som ressource, cirkulær økonomi, håndtering/sortering af byggeaffald, AVVs brug af kunst og genbrugsmaterialer i indretningen samt rundvisning på AVVs affaldsanlæg på Mandøvej i Hjørring.

Tilmelding

Gamle tændstikæsker brugt på en ny og dekorativ måde.

Gamle tændstikæsker brugt på en ny og dekorativ måde.

Bogrygge brugt som vægbeklædning (og samtidig som fantastisk lyddæmpende materiale)

Bogrygge brugt som vægbeklædning (og samtidig som fantastisk lyddæmpende materiale)

Velbesøgt paneldebat 9. juni 2015 med visioner om bæredygtigt samarbejde

Samarbejde blev hurtigt et vigtigt tema, da Sustainovation og mødets sponsor, Lund & Staun, afholdte debatmøde om bæredygtigt byggeri i Nordjylland.

Paneldebatten ”Den bæredygtige vilje”, som havde ca 140 deltagere, blev skudt i gang af en række indlæg fra panelet. Et panel, som foruden direktør i Danske Ark, Lene Espersen, og borgmesteren for henholdsvis Aalborg og Hjørring Kommune, Thomas Kastrup-Larsen og Arne Boelt, talte Niels Sloth, som er kontorchef hos Region Nordjylland, og Henrik Staun, salgsdirektør hos Lund & Staun.

Det samlede panel i hallen hos Lund og Staun.

Det samlede panel i hallen hos Lund og Staun.

 

Thomas Kastrup-Larsen, Borgmester i Aalborg, fortalte bl.a. om Aalborg Kommunes Bæredygtighedsmanual.

Thomas Kastrup-Larsen, Borgmester i Aalborg, fortalte bl.a. om Aalborg Kommunes Bæredygtighedsmanual.

Deltagerne i panelet gav udtryk for, at de hver især ser en stor vigtighed i, at der både bliver arbejdet mere med bæredygtigt byggeri – og at der bliver arbejdet mere sammen om bæredygtigt byggeri. I denne forbindelse understregede Lene Espersen, at det ikke nytter, at hver kommune opfinder sit eget bæredygtighedssystem, og at man som branche er nødt til at undgå den uoverskuelighed, der ligger i at have for mange systemer. Arne Boelt argumenterede desuden for vigtigheden af, at man i Nordjylland er sammen om at vise, at man vil have høj kvalitet i byggeriet, og at han i den forbindelse ønsker at bygge på certificeringssystemet DGNB.

Og netop spørgsmålet om DGNB syntes at hænge nøje sammen med ønsket om mere samarbejde, hvilket satte gang i debatten. En række spørgsmål fra salen gik således på, hvorvidt panelet ser DGNB, som den standard, fremtidens bæredygtige byggeri skal hvile på. Niels Sloth kunne fortælle, at man foruden de eksisterende seks DGNB-projekter, Region Nordjylland har fået opført, vil sende en række nye DGNB-projekter i udbud de kommende år. Thomas Kastrup-Larsen fortalte desuden, at man i Aalborg Kommune arbejder på en bæredygtighedsmanual, som hviler på DGNB, fordi man mener, at det er nemmere at arbejde efter det samme system – men han påpegede også, at der er en risiko for at hindre innovation, hvis man er for ensidig i sit valg af system.

Alt i alt tydede debatten på, at man I Nordjylland ser bæredygtighed som en vigtig del af fremtidens byggeri, og at man mange steder ser et stort potentiale for bedre samarbejde i byggebranchen.

Ordstyrer Trine Saaby styrede panelet gennem debatten.

Ordstyrer Trine Saaby styrede panelet gennem debatten.

Ca 140 tilhørere mødte op til paneldebatten

Ca 140 tilhørere mødte op til paneldebatten