Monthly Archives: oktober 2020

Den frivillige bæredygtighedsklasse

Aalborg kommune arbejder målrettet med bæredygtighed og involverer sig som bygherre i afprøvninger af forskellige initiativer for at fremme bæredygtigheden i deres bygninger. Peter Munk fra Aak bygninger præsenterede, hvordan de aktivt involverer sig i, iværksætter tests af og implementerer flere forskellige initiativer. Lige fra De 17 verdensmål til materialeberegninger baseret på LCA- og LCCbyg til optimering af bæredygtig byggepladsdrift.

Kilde: https://baeredygtighedsklasse.dk/

Aak bygninger deltager med en daginstitution i testfasen af Den frivillige bæredygtighedsklasse. Deres fokus i dette arbejde er i tillæg rettet mod en synkronisering imellem den EU-lancerede Levels samt DGNB.

Netværkets efterfølgende diskussion blev hurtigt rettet mod bygherrens incitament for, at vælge den mest mulige bæredygtige løsning – i særlig grad i forhold til den eksisterende bygningsmasse. Udfordringerne opleves ofte i forhold til efterlevelse af de øgede krav i bygningsreglementet – både i forhold til udførelse og dokumentation. Ofte tilvælges nedrivning og nybyg fremfor renovering, da dette i sidste ende ofte er det mest fordelagtige set i forhold til økonomi og kravefterlevelse. At fremme mulighederne for genanvendelse af hele bygninger samt byggematerialer vil muligvis kunne skabe en mere ligeværdig vægtning imellem nybyg og renovering. Følgende mulige virkemidler blev nævnt:

  • CO2 afgifter på byggematerialer?
  • Tilpassede dokumentationskrav til genbrugte materialer i forhold til ny- producerede materialer?
  • Tilpassede krav til brandsikring?

Udfordringerne ved øget genanvendelse og større fokus på cirkulær økonomi er dog bestemt til at tage og føle på, og flere af netværkets medlemmer har oplevet, hvor svært det kan være at arbejde med dette. Ud fra denne dialog nåede vi frem til næste mødes emne:

”Cirkulære materialer og benspænd”

SUSTAINOVATION starter op igen

Tirsdag d. 20. oktober 2020 starter SUSTAINOVATION officielt op igen i en ny og mere ekslusiv form med maksimalt 20 deltagere i netværket. Vi lægger ud med at høre om Aalborg Kommunes tilgang til den frivillige bæredygtighedsklasse, hvilke udfordringer der ligger i arbejdet og hvordan det skaber merværdi at bruge den nye frivillige klasse.

Mødet holdes online i denne omgang, men vi ser meget frem til igen at kunne mødes rundt om et bord og sammen have den gode dialog, som er fundamentet for det nystartede netværk.

Vi glæder os til at se Jer.

Bæredygtige hilsner fra

Dorte Hovaldt, Dorte Grøn og Tine Steen Larsen