Monthly Archives: december 2016

SUSTAINOVATION LUKKER NED 2016

Det er nu ved at være fem år siden Dorte Hovaldt (Arkitektfirmaet Hovaldt), Dorte Grøn (UCN) og undertegnede Tine Steen Larsen (Aalborg Universitet) startede arbejdet med SUSTAINOVATON. Det har været fem år med spændende arrangementer og engagerede deltagere, og samtidig fem år hvor fokus på bæredygtighed er øget markant i byggeriet. Arbejdet i SUSTAINOVATON blev båret frem af en interesse og begejstring for området og et af vores mål var, at netværket skulle være uden økonomi, baseret på frivillig indsat og sponsorater fra vores værter til møderne. Målsætninger, som fungerer fint i en igangsætnings-periode.

For 1½ år siden var netværket veletableret og kørte med ca 4-5 arrangementer om året. Vi havde behov for flere hænder til at løfte opgaven. Vi oprettede derfor foreningen SUSTAINOVATON og fik valgt en bestyrelse som ud over initiativtagerne bestod af Tina Kristensen (Troldtekt), Trine Saaby (UCN), Michael Helmershøj (M∙H∙Management) samt Mads Peter Sørensen (Energihuset). Vi har nu, efter 1½ års drift og kun to gennemførte arrangementer, valgt at nedlægge SUSTAINOVATION. Vi har indset at foreningen ikke kan fungere som frivillig forening uden økonomi. Frivilligheden fungerer i en opstartsfase, hvor drivkræfterne er anderledes, men i en driftssituation kan det ikke køre. Prioriteterne er anderledes og i stedet for at trække det i langdrag har vi valgt at trække stikket ud og henvise til fx NBE (netværk for bærdygtig erhvervsudvikling – www.nben.dk) som også holder mange relevante arrangementer i det nordjyske. Vi ønsker derfor den nordjyske bæredygtighed fortsat god vind, men fremadrettet i andre fora og netværk.