Monthly Archives: juni 2015

Ny bestyrelse i SUSTAINOVATION

Ved den stiftende generalforsamling 9. juni 2015 blev vedtægterne for SUSTAINOVATION enstemmigt godkendt og foreningen SUSTAINOVATION dermed oprettet. Dette skridt fra frivilligt arbejde til en mere organiseret form for forening betød også, at der skulle vælges bestyrelsesmedlemmer. Interessen for deltagelse var stor, og en dejlig bekræftelse på, at der sættes pris på aktiviteterne og det faglige netværk i SUSTAINOVATION.

Tre medlemmer samt en suppleant blev valgt til bestyrelsen og vi kan byde velkommen til Tina Snedker Kristensen (Troldtekt A/S), Michael Helmershøj (M-H-Management Aps), Trine Saaby (UCN) og Mads Peter Sørensen (Energihuset A/S).

Det “gamle” SUSTAINOVATION” byder Jer alle velkommen i bestyrelsen og ser frem til et godt samarbejde med nye og spændende arrangementer om bæredygtigt byggeri.

Du kan se hele bestyrelsen samt fotos her

Besøg hos Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (AVV)

Du kan nu tilmelde dig til vores arrangement 26. november 2015 kl. 14.00 – 17.00, hvor det kommer til at handle om ”Genbrug, nul-skrald og skrald som kunst”

Sammen med Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (AVV) arrangerer SUSTAINOVATION et møde som bl.a. kommer omkring affald som ressource, cirkulær økonomi, håndtering/sortering af byggeaffald, AVVs brug af kunst og genbrugsmaterialer i indretningen samt rundvisning på AVVs affaldsanlæg på Mandøvej i Hjørring.

Tilmelding

Gamle tændstikæsker brugt på en ny og dekorativ måde.

Gamle tændstikæsker brugt på en ny og dekorativ måde.

Bogrygge brugt som vægbeklædning (og samtidig som fantastisk lyddæmpende materiale)

Bogrygge brugt som vægbeklædning (og samtidig som fantastisk lyddæmpende materiale)

Velbesøgt paneldebat 9. juni 2015 med visioner om bæredygtigt samarbejde

Samarbejde blev hurtigt et vigtigt tema, da Sustainovation og mødets sponsor, Lund & Staun, afholdte debatmøde om bæredygtigt byggeri i Nordjylland.

Paneldebatten ”Den bæredygtige vilje”, som havde ca 140 deltagere, blev skudt i gang af en række indlæg fra panelet. Et panel, som foruden direktør i Danske Ark, Lene Espersen, og borgmesteren for henholdsvis Aalborg og Hjørring Kommune, Thomas Kastrup-Larsen og Arne Boelt, talte Niels Sloth, som er kontorchef hos Region Nordjylland, og Henrik Staun, salgsdirektør hos Lund & Staun.

Det samlede panel i hallen hos Lund og Staun.

Det samlede panel i hallen hos Lund og Staun.

 

Thomas Kastrup-Larsen, Borgmester i Aalborg, fortalte bl.a. om Aalborg Kommunes Bæredygtighedsmanual.

Thomas Kastrup-Larsen, Borgmester i Aalborg, fortalte bl.a. om Aalborg Kommunes Bæredygtighedsmanual.

Deltagerne i panelet gav udtryk for, at de hver især ser en stor vigtighed i, at der både bliver arbejdet mere med bæredygtigt byggeri – og at der bliver arbejdet mere sammen om bæredygtigt byggeri. I denne forbindelse understregede Lene Espersen, at det ikke nytter, at hver kommune opfinder sit eget bæredygtighedssystem, og at man som branche er nødt til at undgå den uoverskuelighed, der ligger i at have for mange systemer. Arne Boelt argumenterede desuden for vigtigheden af, at man i Nordjylland er sammen om at vise, at man vil have høj kvalitet i byggeriet, og at han i den forbindelse ønsker at bygge på certificeringssystemet DGNB.

Og netop spørgsmålet om DGNB syntes at hænge nøje sammen med ønsket om mere samarbejde, hvilket satte gang i debatten. En række spørgsmål fra salen gik således på, hvorvidt panelet ser DGNB, som den standard, fremtidens bæredygtige byggeri skal hvile på. Niels Sloth kunne fortælle, at man foruden de eksisterende seks DGNB-projekter, Region Nordjylland har fået opført, vil sende en række nye DGNB-projekter i udbud de kommende år. Thomas Kastrup-Larsen fortalte desuden, at man i Aalborg Kommune arbejder på en bæredygtighedsmanual, som hviler på DGNB, fordi man mener, at det er nemmere at arbejde efter det samme system – men han påpegede også, at der er en risiko for at hindre innovation, hvis man er for ensidig i sit valg af system.

Alt i alt tydede debatten på, at man I Nordjylland ser bæredygtighed som en vigtig del af fremtidens byggeri, og at man mange steder ser et stort potentiale for bedre samarbejde i byggebranchen.

Ordstyrer Trine Saaby styrede panelet gennem debatten.

Ordstyrer Trine Saaby styrede panelet gennem debatten.

Ca 140 tilhørere mødte op til paneldebatten

Ca 140 tilhørere mødte op til paneldebatten