Monthly Archives: oktober 2014

Affald som ressource

Concept of recycle.Recycle symbol made of used plastic bottlesSammen med Sustainovation er Troldtekt A/S og Aalborg Portland A/S vært ved det kommende netværksseminar.  Seminaret sætter fokus på håndtering af affald som en ressource i byggeriet og bliver afholdt den 12.november 2014 kl. 13.00 – 16.30 hos Aalborg Portland på Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg.

 

PROGRAM

13.00-13.45     RUNDVISNING PÅ AALBORG PORTLAND

Stig om bord på turbusserne, kom med ind på fabrikken og se genanvendelsesanlægget i produktionen. Ved ankomst, henvend dig i receptionen og du bliver henvist til busserne.

 

13.45-14.00     REGISTRERING

Seminaret afholdes i lokale D8. Henvend dig i receptionen for registrering.

 

14-00-14.45     AALBORG PORTLAND OG TROLDTEKT – SYNERGI I BÆREDYGTIG AFFALDSHÅNDTERING

Peer Leth fra Troldtekt A/S og Poul Arne Kloster fra Aalborg Portland A/S vil fortælle om deres individuelle bæredygtige materialestrategi og samarbejdet omkring fælles affaldsstrategi.

 

14.45-15.15     RECYCLING, UPCYCLING OG DOWNCYCLING

Tina Sig Olesen fra Cradle People, som gennem flere år har arbejdet med principperne for affald som en ressource, vil indføre os i de tre begreber og deres forskelligheder i praksis.

 

15.15-15.30     PAUSE

Kaffe og netværk

 

15.30-16.00     UDFORDRINGER MED GENANVENDELSE AF AFFALD

Ole Morten Pedersen fra Dakofa vil præsentere de udfordringer han ser i forhold til genanvendelse af affald, herunder EU-kommisionens nye genanvendelsesmål .

 

16.00-16.30     CIRKULÆR ØKONOMI I ARKITEKTENS ARBEJDE

Lasse Lind fra 3Xn er arkitekt og medforfatter på bogen ”cradle to cradle i det byggede miljø”. Han vil fortælle om sit arbejde med materialer i arkitekturen hos 3Xn.

 

Tilmelding kan ske via  http://bit.ly/1neat9M . – senest d. 5. november 2014. Alle er velkomne og deltagelse er gratis. Tilmelding efter ”først til mølle” princippet, da der er begrænset mulighed for deltagelse (max. 80 pers.)

Ved tilmelding tilmeldes du automatisk erhvervsnetværket SUSTAINOVATION, så vi fremover kan holde dig orienteret om vores arrangementer. Medlemsskabet er gratis. Ønsker du ikke at være medlem kan dette meddeles til dmm@ucnact2learn.dk